Vaskevægge og kanaler

Vaskevægge anvendes som endevægge i kostalde. TCT leverer som standard væggene i 12 cm tykkelse og med affasede kanter.

Kanalelementer leveres til både svine- og kvægstalde i højder fra 40 cm til 130 cm. Elementerne leveres i både standardlængder og på specialmål og fås med overkant for spalteelementer og for triangelriste.