Landbrug

Svinestalde

TCT har muliggjort en hurtig opbygning af svinestalde med bl.a. kanalelementer. Byggeprocessen er blevet kortere og samtidig er man ikke nær så følsom over for vejret.

Vi fabrikerer flere typer kanalelementer, således at alle udformninger af kanaler kan klares direkte fra fabrik. Elementerne er udformet således, at selvmontage er enkel, eller man kan få hjælp fra en af TCT´s kranbiler.

Når der skal vælges gulvtype til svinestalde er TCT den optimale partner. Med et program, der spænder meget vidt, kan alle krav og ønsker opfyldes inden for den danske svinesektor.

TCT’s produktion af facadeelementer samt skille- og bagmurselementer går hovedsageligt til byggerier i landbruget. Den store fleksibilitet giver nærmest uanede muligheder for byggerier, der opfylder enhver bygherres ønsker.

Med elementer fra TCT sikres et stærkt og alsidigt råhus, som også forenes med hurtigt og økonomisk byggeri. Elementerne er udført i beton, som giver stor styrke i landbrugsbyggerier. Beton er et miljørigtigt materiale, som giver bedre dyrevelfærd, større sundhed samt et bedre arbejdsklima.

 

TCT tilbyder præfabrikerede kanalelementer til kvægstalde

- og her sætter kun fantasien grænser for, hvordan byggeprocessen kan rationaliseres og samtidig give stalden et færdigt helhedsindtryk.

For TCT er næsten alle opgaver mulige i dialog med bygherre og dennes rådgiver. TCT hjælper selvfølgelig med montage, hvis det ønskes.

 

TCT producerer specialelementer efter vore kunders ønsker

- her skal bl.a. nævnes siloelementer til opbevaring af ensilage m.m. samt diverse kornlagre.

Igennem en aktiv dialog med bygherren og TCT's stab af medarbejdere skabes netop den løsning, som er den mest optimale.