Certificeringer

TCT's produktion af betonvarer og -elementer er CE-mærkede i overensstemmelse med nedenstårnde harmoniserede produktstandarder.

CE-mærkningen er forankret i EU’s bestemmelser om Byggevarer (Byggevare-direktivet) og indebærer, at produktion skal være overvåget.

Denne overvågning foretages Dancert. Læs mere om certificeringer og Dancert her >>

Alle CE-mærkede byggevarer skal ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP), som erstatter overensstemmelseserklæringen. Ydeevnedeklarationen indeholder de deklarerede værdier.

For varer certificeret og CE-mærket efter system 2+, kan certifikat og ydeevnedeklarationer downloades nedenfor.

For varer CE-mærket efter system 4, kan ydeevnedeklarationer downloades nedenfor.

Standard EC-Certifikat Produkttype / Ydeevne

DS/EN 1338 (BVK) 

Belægningssten

  DS/EN 1338

DS/EN 1339 (BVK) 

Fliser 

  DS/EN 1339

DS/EN 15435 (BVK)

Funda blokke 

  EN 15435

DS/EN 1340 (BVK) 

Kantsten 

  DS/EN 1340

DS/EN 1916 / DS 2420-1 (BVK) 

Rør

   
DS/INF167 - DS/EN 998-2 / 998-1

Mørtel

 M154

Bakkemørtel 5,1%

Bakkemørtel 6,6% FIN

Bakkemørtel 6,6%

Bakkemørtel 9,1% FINPUDS

Strandmørtel 6,6% FIN

Strandmørtel 9,1% FINPUDS

DS/EN 15258:2008

Elementer til støttemure

 1073-CPR-B122-05

DS/EN 15258_1

DS/EN 15258_2

DS/EN 1917 / DS 2420-2 

Brøndgods

   

DS 400-2 BVK.

Fuldspaltegulv

   

DS/EN 12737:2004+A1 : 2007

Fuldspaltegulv

 1073-CPR-B122-07

K-1 DS/EN 127378:2004+A1 : 2007

S-1 DS/EN 127378:2004+A1 : 2007

DS/EN 206 - DS/EN 206 DK NA

Færdigbeton

 B122  

EN 13225:2004+A1:2007

Søjler og bjælker

1073-CPC-B122-02 DS/EN 13225_1

EN 14992:2007

Vægelementer

 1073-CPD-B122-03 DS/EN 14992_1

EN 14843:2007

Trapper

1073-CPD-B122-04 DS/EN 14843_1

DS/EN 15050:2007+A1:2012

Broelementer

1073-CPR-B122-06 DS/EN 15050_1

DS/EN10080:2006

Udrettet produkt (Armeringsstål)

Svejste net

 

B122-01

B122-02

 

Produktliste - Udrettet armering

Produktliste - Svejste net