Spalter, multiplader og gulve

Med mange års erfaring og fokus på kvalitet og pris vil TCT være en kompetent og kvalificeret leverandør til dit næste projekt med betonspalter. Vores vidtspændende produktprogram, dækker ethvert behov til både svine- og kvægbrug, under hensyntagen til miljø og dyrevelfærd.

Til svinestalde findes der mange forskellige spalte- og gulvtyper, tilpasset dyrenes udviklingsstadie, så hvad enten der skal bygges til smågrise, ungsvin, slagtesvin eller farestalde, vil der i TCT’s standardprogram kunne findes spalteelementer, som dækker behovet. Svinespalter produceres i længder fra 80 – 330 cm, med et stort antal valgmuligheder indenfor åbnings- og bjælkebredde.

Til kvægstalde har TCT et bredt udbud. Vi leverer spalter fra 90 til 400 cm med forskellige åbnings- og bjælkebredder. Hvis der er behov for at kører på spalterne, kan TCT leverer kørespalter dimensioneret til enten 3, 5 eller 12 tons akseltryk.

 

Multiplader

Som noget nyt har TCT udviklet en ny gulvtype Multipladen, som er opbygget med fald og har et åbningsareal på 5%, hvilket betyder at den går under betegnelsen ”fast drænet gulv” eller ”gulve med 4% ammonikafordampning” . Det betyder at Multipladen kan anvendes i stalde hvor fast gulv er at krav, men hvor der stadig ønskes rundskyld. Multipladerne kan også anvendes med skrabekanal under.

 

Selvdrænet skrabegulv

Ønskes et selvdrænende skrabegulv hvor gyllen afleveres løbende i en kanal er denne type spalte en mulighed. Spalterne måler 300x80x20 cm og har en u-skinne istøbte til at styrer skraberen og er kørerfast til 5 tons akseltryk.

Elementer til spaltegulve fra TCT er underkastet både intern og ekstern kontrol idet TCT er tilsluttet DSK (Dansk Spaltegulvskontrol) . Dette betyder blandt andet at stikprøvekontroller udføres i henhold til DSK’s tekniske bestemmelser, der igen bygger på DS 400-2: ”Generelle krav og prøvningsmetoder samt vurdering af kvalitet”