Siloelementer

TCT’s siloelementer fås i 3 meters højde og dimensioneret så komprimering af det oplagrede materiale kan foretages med køretøjer hvor akseltrykket ikke overstiger 10 ton. (Totalvægt max. 20 ton) – Det betyder en nem håndtering og komprimering af materialerne, der opbevares i plansiloerne. Bemærk, at kørsel i materialet skal foregå, så køretøjets hjul aldrig er i kontakt med siloelementerne. Hjørneelementer tilfører TCT’s silosystem en fleksibilitet, der betyder at elementerne kan samles som 90° vinkel, T-samling eller som kryds.

Elementerne er istøbt stritterkasser i for- og bagside, og er således forberedt for sammenstøbning med både plansiloens bund og evt. støbt fundament på ydersiden.

Lodrette ender er udført med fer og not, og er således klar til overfladebehandling og gummifugning efter montage.

Siloelementerne kan anvendes til opbygning af siloer med bund af såvel asfalt som beton.

Se vores brochure om siloelementer her.