Kloakering og Afløb - Betonrør - EURO-rør - Renseanlæg og Sandfangsbrønde

I samarbejde med to andre producenter har TCT udviklet Eurorørsystemet. Eurorør er tilpasset de nyeste europæiske standarder, og er CE-mærket i overensstemmelse med kravet i Byggevaredirektivet.

Alle Eurorørsproducenter er medlem af Betonvarekontrollen, og alle produkter er godkendt og mærket som en garanti for denne eksterne 3.-parts kontrol.

Eurorør produceres af 45 MPa beton, som sikrer en lang levetid og et 100 % tæt rørsystem.

Produktprogrammet består af 180 forskellige standard- og specialprodukter, der for cirkulære rørs vedkommende strækker sig fra Ø200 – Ø600 mm og for rør med fods vedkommende fra Ø600 – Ø1600 mm.

Endvidere fremstilles andre afløbsprodukter som udskillerbrønde, afvandingsrør, pumpebrønde, sandfangsbrønde, udløbsbygværker, regnvandsbassiner på bestilling.

​TCT's betonrør er CE-mærket.