Nordbjerg1

For Dansk Boligbyg A/S har TCT fra januar til november 2021, leveret og monteret elementer til 172 boliger. Montagen er netop nu ved at være tilendebragt.

Byggeriet er beliggende mellem Randersvej, Stockholmsgade, Kalmargade og Malmøgade i Aarhus N.

Til dette byggeri skal der bruges ca. 18000 m2 betonelementer, 13000 m2 huldæk, samt trapper til alle opgange.