Kloakprojekt 'Hurup
Kloakprojekt i Hurup
I forbindelse med etape 11 af kloakarbejdet i Hurup, står TCT for leveringen af ø1400 Eurorør.
Hvem er Entreprenør???
Hvor længe vil arbejdet vare???
Evt. en beskrivelse af euro-rør????