- Vi er jo godt klar over, at cement og stål scorer højt på CO2-skalaen, og derfor føler vi et ansvar for at kigge på vores ressourceforbrug, siger teknisk chef Martin Smed Poulsen fra TCT.
Martin Smed Poulsen, teknisk chef i Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, der også kaldes TCT. Foto: Diana Holm.
- Vi er jo godt klar over, at cement og stål scorer højt på CO2-skalaen, og derfor føler vi et ansvar for at kigge på vores ressourceforbrug.

Sådan lyder det fra Martin Smed Poulsen, teknisk chef i Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, der også kaldes TCT.

TCT har i et par år arbejdet med at blive mere miljøvenlig. Virksomheden har været med i et forløb i Erhvervshus Nordjylland, hvor den fik EU-midler til at kigge på ressourceforbruget.

- Vi har halveret vores spild af stål, efter at vi er begyndt at svejse vores egne rivenet efter mål. Derved kan vi optimere forbruget af stål til et minimum. Vi anvender kun det jern, vi har brug for, pointerer Martin Smed Poulsen.

Han fremviser stolt den automatiske netsvejser, som virksomheden i 2019 har investeret i.

Vil være mere bæredygtig
Virksomheden, der støber betonelementer til alt fra boligbyggeri til fliser og staldinventar, arbejder på flere fronter med at lave en produktion, der er mere bæredygtig.

Et af parametrene er sporbarhed. Eksempelvis belaster det miljøet på forskellig måde, om man køber stål fra det nordlige Norge eller fra Tyskland.
I Norge er stålet fremstillet ved hjælp af vandkraft – i Tyskland kulkraft. Men transporten fra Tyskland er kortere og giver dermed lavere CO2-udledning.
Hjælp til grøn omstilling
Siden juni sidste år er TCT blevet medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Det giver mulighed for yderligere udvikling i kraft af sparring, viden, inspiration – og mulighed for industrisymbiose.

Eksempelvis har Martin Smed Poulsen fået kontakt til en anden nordjysk virksomhed, Genplast, der gerne vil aftale den plast-emballage, der er til overs hos TCT. Derved bliver affald til en energiressource.
Virksomheden TCT, der har hovedsæde i Thisted, producerer elementer til bolig- og industribyggeri, landbrugsbyggeri og entreprenørarbejde.
Virksomheden TCT, der har hovedsæde i Thisted, producerer elementer til bolig- og industribyggeri, landbrugsbyggeri og entreprenørarbejde. Foto Diana Holm. 
- Før afleverede vi plastemballagen til forbrændingsanlægget. Nu presser vi den i baller og fylder en container til virksomheden i Farsø. Hvis det kan blive en nulløsning for os, kan det jo lige så godt blive genanvendt, siger Martin Smed Poulsen.

Restbeton kan også blive til merværdi, hvis det støbes i en slags ”kæmpe-legoklodser” og leveres til et firma for et symbolsk beløb. Alternativt ville det blive til knust beton, der sælges som vejfyld til en lav værdi.

Kasserede forskallingsbrædder, der har været brugt til støbning af betonvægge, bliver anvendt i virksomhedens brændselsfyr – og dermed som varmekilde til produktionen.
Plads til flere virksomheder
Virksomheden har altså fokus på mange steder i processen, hvor der kan optimeres i forhold til miljøet. Der arbejdes aktivt med at klarlægge den grønne tankegang.

- Vi forventer, at bæredygtig produktion i fremtiden vil være et konkurrenceparameter, og derfor vil vi gerne være klar med en miljødeklaration, der er unik for os, siger Martin Smed Poulsen.

På grund af corona-restriktioner har der ikke været så mange arrangementer i 2020 i NBE. TCT er blevet tilbudt en bæredygtighedsscreening men har valgt at udskyde den indtil videre.

Men Martin Smed Poulsen har deltaget i et fysisk møde og et webinar. Men han er allerede meget positiv over for netværket og de faglige input.

-Jeg synes godt, jeg kan anbefale andre virksomheder at gå med. Der er helt sikkert en effekt ved det. Og vi har en fælles agenda, understreger han.

Fakta
  • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) er et netværk for nordjyske kommuner og virksomheder, som er interesseret i alt, hvad der har med bæredygtighed, cirkulær økonomi, grøn omstilling, osv. at gøre.
  • Kommunernes rolle i netværket er at introducere de lokale virksomheder til netværket og rekruttere dem, der vurderes at kunne have gavn af det.
  • I Thisted Kommune er fem virksomheder medlemmer af NBE. Målet er tre nye virksomheder hvert år.
  • Som medlem af NBE får man tilbudt en bæredygtighedsscreening. Her deltager eksperter fra Aalborg Universitet, energiselskabet Enig, Thy Erhvervsforum og en miljøsagsbehandler fra kommunen. Formålet er at lave en liste over mulige indsatsområder.
  • Thisted Kommunes kontaktperson er Maya Zepeda-Riis, tlf. nr. 99 17 22 47
 
TCT
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik (TCT) har sit hovedsæde i udkanten af Thisted på et ca. 25 hektar stort areal.
Virksomheden tilbyder kunderne en lang række produkter inden for beton. De primære leveranceområder er:
• Bolig- & Industribyggeri
• Landbrugsbyggeri
• Entreprenør
Virksomheden beskæftiger ca. 220 medarbejdere.
TCT har i et par år arbejdet med EPD (Environmental Product Deklaration), hvilket er en standardiseret og transparent metode til at dokumentere energi- og ressourceforbruget samt miljøbelastningerne i en byggevares livscyklus.