AGF High Performance Center

På Fredensvang i Aarhus udvider AGF Fodbold deres klubhus med AGF High Performance Center.

Raundahl & Moesby har i samarbejde med Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik siden oktober leveret og
monteret 174 bagvægge, skillevægge, søjler og trapper.
Byggeriet kommer til at indeholde 20 boliger til klubbens talenter, nye omklædningsrum og mødelokaler mv.
Bygnings samlingspunkt i midten på 400m2 bliver et stort aktivitetsrum/flexzone i et dobbelthøjt rum til talenterne.