Mørtel

Vores mørtelfabrik - der tidligere hed Morsø Mørtelværk - fremstiller vådmørtel efter Dansk Mørtelkontrols foreskrifter, hvilket sikrer kunden en kontrolleret mørtel, der kan bruges til både privat og offentligt byggeri, hvor der stilles store krav til både kvaliteten og ensartheden af mørtlen.

Produkter fra mørtelfabrikken lever op til de stadigt stigende krav til kvalitetssikring af Dansk byggeri nu og langt ind i fremtiden.

Mørtelfabrikken hører under vores afdeling på Nykøbing Mors.

Find kontaktinformation her.

Moertel Forside2